Tweet

Strona główna | O chórze | Galeria | Kontakt

KATEDRALNY CHÓR SURSUM CORDA
Kamieniec Podolski, Ukraina

W czasach komunistycznego reżimu na Ukrainie było około 20 kościołów katolickich. W samym tylko Kamieńcu Podolskim w XVIII wieku było prawdopodobnie około 12 kościołów katolickich. Burzliwe wydarzenia ostatnich dwóch stuleci powodowały to, że w mieście zostawało co raz mniej kościołów i już początku XX wieku pozostały jedynie cztery czynne świątynie: Katedra p.w. Św. Piotra i Pawła, Kościół Dominikański, Kościół Ormiański i Trynitarski.

Potem nastały ciężkie czasy komunistycznych prześladowań i na Ukrainie świątynie różnych wyznań obracano w gruzy, a te które miały więcej szczęścia w fabryki, magazyny, sale gimanstyczne etc. Nie ominęło to także Kamieńca Podolskiego - w mieście nie pozostawiono żadnej czynnej katolickiej świątyni. Taki stan trwał aż do roku 1980. W tym właśnie roku odbywały się w Moskwie Letnie Igrzyska Olimpijskie. Katolicy w Kamieńcu Podolskim bezskutecznie domagali się od kilku lat oddania bodaj jednej świątyni, w której mogliby się modlić. Szczęśliwie ogień olimpijski niesiono również przez Kamieniec i dlatego komunistyczne władze zmuszone były pójść na pewne ustępstwa oddając katolikom zrujnowaną prawosławną kaplicę cmentarną licząc na to, że ten ruch spowoduje konflikt między katolikami a prawosławnymi. Warto też dodać, że w tym czasie w Kamieńcu Podolskim były trzy zrujnowane świątynie katolickie oraz Katedra kamieniecka (Katedra była mocno zaniedbana, ale nie zrujnowana w takim stopniu, jak pozostałe świątynie - miała "szczęście" bo komuniści zrobili w niej "muzeum ateizmu"...).

Po tak wielkiej przerwie, gdy miasto nie miało żadnej czynnej świątyni, w Kaplicy - ciasnej i małej - zbierały się setki, tysiące wiernych. Do tego czasu ludzie ci pokonywali nieraz setki kilometrów jeżdżąc w niedziele i święta do czynnych w tamtych czasach świątyń na Podolu.

Po tak dobrych zmianach zabłysło światło dla kamienieckich katolików, odradzała się wspólnota wiernych. Zaistniała również potrzeba stworzenia niewielkiego chóru, który mógłby towarzyszyć liturgii Mszy Świętej. Początkowo chór składał się przeważnie z leciwych parafian, ludzi, którzy przeszli sowiecką gehennę, ciężkie prześladowania - wytrwali i wrócili z Syberii i Kazachstanu na Podole. Z czasem chór rozrastał się powiększając swe szeregi.

W 2009 roku Chór Sursum Corda obchodził 30-lecie istnienia.
Od 20 lat działa przy Katedrze p.w. Świętych Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie.


Strona główna | O chórze | Galeria | KontaktCopyright by Woolin